مقالات

صکوک در بازار سرمایه ایران

با توجه به اهمیت روزافزون استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی در بازار ایران و تقاضای موکلین، آقای حسام سعیدی، مشاور حقوقی ما در دپارتمان بورس و اوراق بهادار "الیت پارس" دومین مقاله از سری مقاله‌های "Highlight" را به "صکوک در بازار سرمایه ایران" اختصاص داده اند. 6/24/2019 ادامه ...