مالکیت معنوی

 

موکلین می­توانند به الیت پارس برای حفاظت و اجرای دارایی­ های معنوی خود اعتماد نمایند.

الیت پارس خدمات کاملی در زمینه مالکیت معنوی شامل توسعه و بهره برداری از دارایی های معنوی ارائه می­نماید. ما تنها به دنبال نظارت بر خطرات در این زمینه نیستیم. ما راه حل های عملی به موکلین خود ارائه می­دهیم. ما آماده ارائه خدمات مشاوره­ای به موکلین از جمله انجام راستی آزمایی بر روی حقوق مالکیت معنوی موجود، حفاظت از یک حق موجود، نظارت بر نقض و تقلب از قوانین، دادرسی برای حل و فصل اختلافات تجاری در مورد حقوق مالکیت معنوی، هستیم. ما به عنوان نماینده موکلین در ادعاهای مربوط به اختراعات، علامت تجاری و نقض حق نسخه برداری، تقلبات، اختلافات نام دامنه، تبلیغ غلط و اسرار تجاری عمل می­نماییم.

الیت پارس می تواند به موکلین خود، در خصوص توسعه و حفاظت از مالکیت معنوی خود در مقیاس بین المللی برای بهینه سازی پیامدهای مالیاتی و اخذ مجوزهای لازم، مشاوره ارائه نماید.

به عنوان پیشگام در این زمینه، الیت پارس بر حفاظت از اسرار تجاری از طریق آماده سازی سیاست­ ها و رویه­ های داخلی، انعقاد قرارداهای محرمانگی با کارمندان، ثبت اسرار تجاری و اجرای آن تمرکز می­نماید.

 

مطالب مرتبط