مالیات

 

 

تیم الیت پارس در تمام جنبه­ های مالیاتی از جمله مالیات شرکت ها، مالیات مشارکت و مالیات اشخاص در ایران خدمات حقوقی ارائه می­دهد. با همکاری با مشاوران مالیاتی، الیت پارس توانایی ارائه مشاوره برای مدیریت هر چالش مالیاتی را دارد. 

با توجه به پیچیدگی هایی که در نظام مالیاتی ایران وجود دارد، بخش مالیات ما کاملا متعهد به تطبیق با قوانین مالیاتی برای حمایت ازکسب و کار موکلین خود می­باشد.

 

 

مطالب مرتبط