زیرساخت و حمل و نقل

در سال های اخیر، حمل و نقل  مخصوصا در کشورهای در حال توسعه ای مثل ایران به طور چشمگیری تغییر کرده است. چنانچه در این کشورها پروژه های در حال پیشروی  زیادی وجود دارد و دولت ها برای جذب سرمایه گذاری در این زمینه با هم رقابت می کنند. خدمات ما در حوزه ی حمل و نقل طیف کاملی از نیاز های حقوقی برای شرکت های حمل و نقل را(جا به جایی مسافر یا مال از جمله منابع و کالا) پوشش می دهد.

ما یکی از معدود دفاتر حقوقی ای هستیم که قادر است گستره ای وسیع از خدمات حقوقی مورد نیاز شرکت های بزرگ حمل و نقل را ارایه کند. دانش ما دربرگیرنده ی تمامی جنبه های معاملات حمل و نقل شرکتی از جمله معاملات اجاره و فروش کشتی، معاملات چارتر، ادغام و تملک می باشد. موسسه ی حقوقی الیت پارس به انواع شرکتها در مورد ریسک ها و مقررات راجع به کشتی ها و حمل و نقل اموال و مسافر در دریا، مشاوره ی حقوقی ارایه می دهد.

 

فهم عمیق ما از بخش زیرساخت، از طریق کار بر روی پروژه های مهم در ایران و سر و کار داشتن با ساخت و ساز های اساسی و مهم، تنظیم مقررات، معاملات و دغدغه های مربوط به موکلین بزرگ بین المللی افزایش یافته است و تجربه ی ما تا کنون به تعاملات ما با نهادهای دولتی گوناگون منتهی شده است.

مهم ترین تجربیات ما در بخش زیرساخت شامل موارد زیر است:

  • مذاکره بر روی پروژه ی مربوط به ساخت، اجاره و انتقال فرودگاه.
  • مذاکره، تهیه ی پیشنویس و انعقاد پروژه ی راجع به ساخت راه آهن بین دولت خارجی و راه آهن ایران.
  • مذاکره، طراحی و تهیه ی پیشنویس قرارداد ساخت، اجرا و انتقال راجع به نیروگاه برقی زباله سوز.

 

مطالب مرتبط