اصول حرفه‌ای

وکالت و مشاوره حقوقی موثر نیازمند ارتباط صریح و صادقانه بین وکیل و موکل می باشد. ما  به دادن پیشنهادهایی  شفاف و حمایت های قانونی بهنگام متعهد هستیم و در تلاشیم  تا برای مشاوره دادن به شما دایما در دسترس بوده و اطمینان حاصل نماییم که اطلاعات محرمانه ی شما همیشه از دسترسی غیر مجاز در امان باشد.

ما همیشه از بالاترین استانداردهای حرفه ای، اخلاقی و کاری حاکم بر حرفه خود پیروی می‌­کنیم. سیاست الیت پارس «عدم تحمل» هیچگونه رشوه و یا فساد در هر شکلی از آن است. ما ساز و کارهای تبیین شده‌ای برای جلوگیری از وقوع هرگونه فساد مالی و رشوه و گزارش موارد مشکوک در رابطه  با این موارد داریم.

ما برای وکالت و نمایندگی شما از داوری حرفه ای و متناسبمان در جهت ارایه ی معقول و مناسب خدمات حقوقی لازم برای تکمیل ماموریت‌های شما استفاده خواهیم کرد. همچنین ما متعهد خواهیم بود در رابطه با مسائل و مشکلات غیرمترقبه ای که  در حین کار بروز میکند، به موقع و موثر وارد عمل شویم.